Najnowszy

Bezpłatne szkolenia dla instytucji niedochodowych

Jesteś aktywistą w organizacji non profit? Teraz masz szansę otrzymać szkolenia, które pomogą Twojej organizacji rozwinąć skrzydła. Za swoją nauke nie zapłacicie jednak ani złotówki.Choć

Czytaj więcej...

Granty z funduszy UE na szkolenia

Autor: admin

Spis aplikacji, które otrzymają dotację w tym kwartale:

Aplikacja mobilna spółki DOG PORTAL służąca do szkolenia psów towarzyszących umożliwiająca tworzenie indywidualnych programów szkoleniowych w oparciu o zaimplementowane w serwisie elementy

Wszechstronne unowoczesnienie procesów biznesowych usprawniająca zarządzanie usługami w firmie Pramax poprzez zaimplementowanie od a do Z w pełni kompleksowego procesu zdalnego typu B2B.

Analizy nad opracowaniem wytycznych, technik i technologii dla systemów kompensacji mocy biernej, inteligentnego monitoringu wewnętrznych sieci elektroenergetycznych oraz ogniw fotowoltaicznych dedykowanych obiektom hybrydowym opartym wyłącznie o źródła odnawialne

Budowa i wdrożeniu rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B usprawniającego, poprzez automatyzację, współpracę między grupą kooperujących ze sobą przedsiębiorstw zrzeszonych w sieci kontrahentów skupionych wokół Infinity Media Sp. z o.o.

Budowa systemu SELPRO - integrującego system magazynowy wnioskodawcy (dystrybutora sprzętu komórkowego) z systemami magazynowo-sprzedażowymi Partnerów (detalistów)

Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na Zaprojektowanie procesu mocowań szyb ECONOMIC LINE do lekkiego szkła o niewielkich wymiarach - ułożenie szkła kaskadowe-łuskowe (dwa rodzaje klipsa ozdobnego)

E-Diver - Opracowanie e-usługi dedykowanej do nurków rekreacyjnych oferującej pakiet funkcjonalności umożliwiający podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkownika.

E-kierowcy - wdrożenie systemów optymalizacji modeli poszukiwania, zatrudniania, zlecania prowadzenia pojazdu, planowania czasu pracy i rozliczania kierowców zawodowych.|Kompleksowe połączenie modeli biznesowych spółki Kotrak Bis Irena i Andrzej Kurdziel Sp.j. i przedsiębiorstw współpracujących poprzez zaimplementowanie od a do Z kompleksowego procesu B2B.

Teleinformatyczna platforma promocyjna oparta o moduł sztucznej inteligencji, przeznaczona dla podmiotów branży e-commerce, zwiększająca konwersję i przychody w e-handlu podmiotów zewnętrznych.

ISIVI - pierwszy inteligentny portal pracy i rozwoju osobistego, umożliwiający łatwe i skuteczne dopasowywanie i łączenie ze sobą poszukujących zatrudnienia z pracodawcami, zmniejszając lukę informacyjną na rynku pracy.

NEXUS - zaimplementowanie od a do Z systemu B2B integrującego procesy biznesowe o charakterze organizacyjno finansowym w celu elektronicznej wymiany danych i dokumentacji.

Ochrona własności przemysłowej w zakresie sposobu wytwarzania polimeru siarkowego w modyfikacji rozpuszczalnikowej siarki odpadowej oraz sposób wytwarzania lepiszcza asfaltowopolimerowego granulowanego i betonu siarkowego z udziałem polimeru siarkowego otrzymanego w modyfikacji rozpuszczalnikowej siarki odpadowej

Zaprojektowanie innowacyjnego stentu metalowego do naczyń wieńcowych pokrytego polimerem biodegradowalnym i uwalniającym lek antyproliferacyjny nowej generacji z grupy -olimus oraz wdrożenie produkcji innowacyjnego produktu

Optymalizacja obsługi zadań serwisowych za pomocą systemu B2B i wymiany danych EDI oraz udostępnienie usługi optymalizacji przydzielania serwisantów do zadań partnerom zagranicznym

Platforma technologiczna - innowacyjne narzędzie informatyczne, umożliwiające tworzenie interaktywnych serwisów teleinformatycznych - Numer PKWiU: 63.12.10.0

Postdirectly.com - innowacyjna platforma udostępniające szeroką gamę wyspecjalizowanych narzędzi ułatwiających tworzenie, redagowanie i dystrybucję treści marketingowych.

Rozwój Studio55 Sp.J. poprzez zaimplementowanie od a do Z oprogramowania umożliwiającego integrację z zewnętrznymi systemami ITmi oraz automatyzację procesów B2B

SSS (Studencki Serwis Szkoleniowy): usługowa platforma e-learningowa, przeznaczona dla podmiotów szkoleniowych, które zamierzają podjąć wyzwanie w postaci prowadzenia nauczania przez Internet; nauczania skierowanego ściśle do jednej grupy docelowej: studentów

Stworzenie innowacyjnego serwisu Analizator BIK, weryfikującego zobowiązania, dokonującego zrozumiałej ich wizualizacji i wskazującego optymalną kolejność spłaty.

Zaprojektowanie nowoczesnej i praktycznej platformy do agregacji, ekspozycji i wymiany specjalistycznych informacji na temat produktów pomiędzy producentami a sklepami internetowymi.

Stworzenie teleinformatycznego procesu ewaluacji ekonomicznego sensu instalacji małej turbiny wiatrowej, ogniwa fotowoltaicznego oraz kolektora słonecznego w danej lokalizacji klienta

Zaprojektowanie kompleksowej zautomatyzowanej platformy umożliwiającej bezobsługowy wynajem pojazdów w centrum miast za pośrednictwem aplikacji mobilnej przy użyciu technologii NFC

Zaprojektowanie platformy internetowej w pełni kompleksowej z aplikacją mobilną, umożliwiającą definiowanie list zakupowych, przegląd cenowy oraz zamówienie produktów FMCG dostarczonych od sklepów online współpracujących z platformą. |Stworzenie platformy umożliwiającej proste i bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu przez osoby starsze oraz rozwój ich kompetencji cyfrowych dzięki innowacyjnemu systemowi filtrowania i prezentacji treści oraz e-learningowi metodą WebQuest

System automatycznego doboru ofert ubezpieczenia i poręczenia kredytowego w oparciu o sparametryzowane zmienne i algorytm automatycznego kojarzenia kontrahentów

Technologia wykorzystania hydrolizatów białkowych jako źródła węgla w procesie biologicznego oczyszczania ścieków - w ramach zgłoszenia międzynarodowego PCT.”

Uzyskanie ochrony autorskiejw kraju i za granicą oraz komercjalizacja wynalazku Sposób wytwarzania polianionowych koniugatów lek-nośnik opracowanego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN przez J. Boratyńskiego, M. Salah Omar Megahed, U. Kańską, D. Nevozhay, J. Wietrzyk

Uzyskanie zgłoszenia patentowego za granicą na wynalazek Sposób wykonania elektrochemicznego konwertera energii i elektrochemiczny konwerter energii opracowany w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i zgłoszony w Urzędzie Patentowym RP pod numerem  P 388558

Zaimplementowanie od podstaw dedykowanego modelu zdalnego typu B2B w firmie Pracownia Kreatywna Sp. z o.o.w celu usprawnienia modeli zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi.

Wdrożenie do produkcji wynalazku pt. Urządzenie do wytwarzania wysoko zagęszczonych brykietów z roślin źdźbłowych i lub łodygowych, zwłaszcza zaczepiane do ciągnika

Wdrożenie innowacyjnego procesu B2B wspomagającego planowanie i zarządzanie projektami edukacyjnymi dla branży farmaceutycznej w celu automatyzacji modeli biznesowych pomiędzy firmą S&P Partners i jej partnerami.

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnej i praktycznej platformy B2B integrującej zarządzanie procesami zachodzącymi pomiędzy J&K ALKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ i jej partnerami.|Wdrożenie internetowej Platformy klasy B2B wspomagającej obsługę modeli zamówień oraz sprzedaży pomiędzy Wnioskodawcą a jego Partnerami biznesowymi.

Zaimplementowanie od podstaw nowej technologii produkcji wkładów kominkowych z wykorzystaniem sposobu otrzymywania ramek, zwłaszcza ramek drzwi frontowych do wkładów kominkowych oraz ciągu technologicznego do produkcji wkładów kominkowych w firmie Ślusarstwo Usługowe Hajduk

Wdrożenie nowoczesnego systemu zdalnego optymalizującego procesy biznesowe między Learn Up a Partnerami w zakresie świadczonych usług e-learningowych i pozostałych nowoczesnych form szkoleniowych szansą na dalszy, dynamiczny rozwój firmy.

Zaimplementowanie od podstaw modelu B2B do raportowania ruchu telekomunikacyjnego dla agenta rozliczeniowego Black Cherry Sp. z o.o. w celu automatyzacji modeli biznesowych z partnerami z rynku telekomunikacyjnego

Wdrożenie modelu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami w celu automatyzacji procesów biznesowych w zakresie wynajmu samochodów oraz obiegu dokumentów księgowych.

Zaimplementowanie od podstaw w pełni kompleksowego procesu klasy B2B, umożliwiającego rozwój współpracy między Amber Energia Sprzedaż Sp. z o.o. a przedsiębiorstwami kooperującymi

Uruchomienie i upowszechnienie automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy wnioskodawcą a Partnerami Orlen Projekt S.A. i Skanska S.A., poprzez Aplikację integrujacą systemy informatyczne partnerów DATCC

Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku: Realizowana przy pomocy komputera metoda na tworzenie struktur bazodanowych bez konieczności znajomości funkcjonowania relacyjnego modelu bazodanowego”

Wsparcie ochrony własności intelektualnej tworzonej w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w wyniku prac B+R z obszaru aktualnego modelu wzbogacania węgla w zakładach przeróbczych.

Zaawansowany system B2B do realizacji kompleksowych modeli inwestycyjnych (budowy powierzchni komercyjnych) oraz zarządzania nieruchomościami komercyjnymi


Opublikowany: 05.06.2018

Tagi:
Najnowszy

Bezpłatne szkolenia dla instytucji niedochodowych

Jesteś aktywistą w organizacji non profit? Teraz masz szansę otrzymać szkolenia, które pomogą Twojej organizacji rozwinąć skrzydła. Za swoją nauke nie zapłacicie jednak ani złotówki.Choć

Czytaj więcej...