Najnowszy

Bezpłatne szkolenia dla instytucji niedochodowych

Jesteś aktywistą w organizacji non profit? Teraz masz szansę otrzymać szkolenia, które pomogą Twojej organizacji rozwinąć skrzydła. Za swoją nauke nie zapłacicie jednak ani złotówki.Choć

Czytaj więcej...

Seminaria dla studentów – wyjazdy do USA

Autor: admin

Nasza kadra przygotowuje warsztaty i certyfikacje wyrównawcze dla studentów migrujących do Ameryki lub Anglii. Umożliwiają one na bezproblemową aplikacje do anglojęzycznej placówki akademickiej. Jak dotychczas organizowaliśmy m.in. tu wymienione seminaria: 

Definicja kursów nr P29/UK:

Warsztaty Life Skills profesjonalnie dostarczają starszym dzieciom informacji o szerokim zakresie tematów, aby pomóc im stać się mądrymi konsumentami i produktywnymi dorosłymi. Seminaria te często podkreślają umiejętności związane z procesem, w tym ustalanie celów, podejmowanie decyzji i inne tematy, takie jak ustalanie priorytetów, zarządzanie pieniędzmi i czasem, relacje międzyludzkie i rozwój samego siebie. Dodatkowo mogą zostać uwzględnione konkretne tematy, takie jak wellness, dobór i wyposażenie domów, zaspokajanie potrzeb transportowych, żywienie, przygotowywanie żywności, wybór odzieży i budowa garderoby, ubezpieczenie, podatki i ochrona konsumenta.

Opis kursów nr O29/USA:

Seminaria w zakresie systemów sieciowych mają na celu umożliwienie uczniom zrozumienia i pracy z koncentratorami, przełącznikami i routerami. Studenci rozwijają rozumienie sieci LAN (sieci lokalnej), sieci WAN (rozległa sieć komputerowa), łączności bezprzewodowej i komunikacji internetowej (w tym przetwarzania w chmurze), z silnym naciskiem na funkcjonowanie sieci, projektowanie i metody instalacji. Studenci nabywają umiejętności w zakresie projektowania, instalacji, konserwacji i zarządzania systemami sieciowymi, które mogą pomóc w uzyskaniu certyfikacji sieci.

Formalna definicja programów nr F85/USA:

Programy dotyczące zasobów naturalnych i miejsc pracy zapewniają studentom doświadczenie zawodowe w dziedzinach związanych z zasobami naturalnymi. Cele są zazwyczaj ustalane wspólnie przez studenta, nauczyciela i pracodawcę (chociaż studenci nie muszą płacić). Programy te mogą obejmować również zajęcia w klasie, obejmujące dalsze studiowanie w terenie lub dyskusję dotyczącą doświadczeń, które uczniowie napotykają w miejscu pracy.

Definicja kursów nr L81/UK:

Programy bezpieczeństwa publicznego wprowadzają studentów w zakres bezpieczeństwa publicznego i poszerzają ich wiedzę i umiejętności dotyczące bezpieczeństwa domów, miejsc pracy i społeczności. Programy te obejmują takie tematy, jak pilnowanie porządku publicznego, egzekwowanie prawa, służby ratunkowe oraz prywatne zabezpieczenia i korekty i mogą obejmować całość lub część tych usług.

Definicja programów nr J33/UK:

Kursy niezależne od służb rządowych, często prowadzone z instruktorami jako mentorami, umożliwiają mlodszym nastolatkom zapoznanie się z tematami związanymi ze świadczeniem usług rządowych. Niezależne Szkolenia mogą być okazją dla studentów do poszerzenia podstawowych kompetencji specjalistycznej w danej aplikacji, do bardziej szczegółowego zbadania tematu lub do rozwoju bardziej zaawansowanych umiejętności.

Charakterystyka programów nr L23/USA:

Kursy te omawiają konkretne tematy związane z zarządzaniem pożarem (takie jak obsługa materiałów niebezpiecznych), zamiast dostarczać ogólne badania w tej dziedzinie.


Opublikowany: 05.06.2018

Tagi:
Najnowszy

Bezpłatne szkolenia dla instytucji niedochodowych

Jesteś aktywistą w organizacji non profit? Teraz masz szansę otrzymać szkolenia, które pomogą Twojej organizacji rozwinąć skrzydła. Za swoją nauke nie zapłacicie jednak ani złotówki.Choć

Czytaj więcej...