Najnowszy

Bezpłatne szkolenia dla instytucji niedochodowych

Jesteś aktywistą w organizacji non profit? Teraz masz szansę otrzymać szkolenia, które pomogą Twojej organizacji rozwinąć skrzydła. Za swoją nauke nie zapłacicie jednak ani złotówki.Choć

Czytaj więcej...

Wyjazdy międzynarodowe

Autor: admin

Wyjazdy i panele badawcze


W ramach naszej pracy naukowej uczestniczyliśmy w tych sympozjach, szkoleniach a także wyjazdach ponadeuropejskich:

Technologie i aplikacje internetowe (iTAP), 2010 , Tokio

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC Europe), 2008 , Poznań

Zrównoważone systemy i technologie (ISSST), 2009 IEEE, Wiedeń

Przetwarzanie równoległe i rozproszone (IPDPS), XXI IEEE, Budapeszt

Akustyka Mowa i przetwarzanie sygnałów (ICASSP), 2009 IEEE, Talin

Elektryczność, komunikacja i komputery (CONIELECOMP), 2009 , Sztokholm

Spotkanie Generalne Towarzystwa Energetycznego (PSE), 2007 IEEE, Tokio

Komunikacja bezprzewodowa i przetwarzanie sygnałów (WCSP), 2009, Rzym

Konwersja energii fotowoltaicznej (WCPEC), 2006 IEEE 4. Światowa , Wiedeń

Raport końcowy Zintegrowanego Raportu Wiarygodności (IRW), 2009 IEEE, Dublin

Tolerancja wady i uszkodzenia w systemach VLSI (DFT), 2006 21 IEEE, Budapeszt

Mikroelektronika i urządzenia elektronowe (WMED), 2007 IEEE Workshop ,

Systemy adaptacyjne i uczące się (SMCals), 2006 IEEE Mountain Workshop , Wrocław

Projekt systemu sterowania wspomaganego komputerowo (CACSD), 2010 IEEE , Wrocław

Warsztaty aplikacyjne inteligentnych technologii informacyjnych (IITAW), , Oslo

Świat sieci bezprzewodowych, mobilnych i multimedialnych (WoWMoM), 2008 IEEE , Paryż

Wyzwania w dziedzinie ochrony środowiska i inżynierii komputerowej (CESCE), 2010 , Helsinki

Wszechobecne technologie obliczeniowe dla opieki zdrowotnej (PervasiveHealth), 2008 , Amsterdam

Technologia półprzewodnikowa i technologia zintegrowanego obwodu (ICSICT), 9. w 2008 r., Rzym

Dzielenie się i ponowne wykorzystywanie wiedzy architektonicznej (SHARK), 2009 warsztaty ICSE, Moskwa

Micro-Nano Electronics Technology and Applications (EAMTA), 2009 Proceedings of the Argentine School of, Frankfurt

Warsztaty poświęcone procesowi przetwarzania obiektów rozproszonych w przedsiębiorstwie (EDOCW), 2010 14. IEEE, Hamburg


Opublikowany: 05.06.2018

Tagi:
Najnowszy

Bezpłatne szkolenia dla instytucji niedochodowych

Jesteś aktywistą w organizacji non profit? Teraz masz szansę otrzymać szkolenia, które pomogą Twojej organizacji rozwinąć skrzydła. Za swoją nauke nie zapłacicie jednak ani złotówki.Choć

Czytaj więcej...